Przejdź do treści

Przedszkole 267 w Warszawie

PRZEDSZKOLE NR 267 W WARSZAWIE

DLA RODZICÓW

PRZEDSZKOLE NR 267 JEST PUBLICZNĄ PLACÓWKĄ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZĄ M. ST. WARSZAWY DZIELNICY URSYNÓW.

ORGANEM SPRAWUJĄCYM NADZÓR PEDAGOGICZNY JEST MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY.

FUNKCJĘ DYREKTORA SPRAWUJE MGR ANNA SIEROCIŃSKA-RUDZIŃSKA.

ORGANAMI PRZEDSZKOLA SĄ: DYREKTOR, RADA PEDAGOGICZNA, RADA RODZICÓW.

OPŁATY:

POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU JEST BEZPŁATNY.

* DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA 12,50 ZŁ

* DOBROWOLNA SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

* ZAJĘCIA DODATKOWE: J. ANGIELSKI, UMUZYKALNIENIE, GIMNASTYKA KOREKCYJNA – BEZPŁATNE.

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚC DOKONYWANIA PŁATNOŚCI PRZELEWEM. W TYM CELU PROSIMY O WYPEŁNIENIE DEKLARACJI I PODANIE ADRESU MAILOWEGO.

 

DYREKTOR I RADA PEDAGOGICZNA SERDECZNIE DZIĘKUJĄ WSZYSTKIM ZA WŁĄCZENIE SIĘ DO AKCJI CHARYTATYWNYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE PRZEDSZKOLA

Skip to content